POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBU ENDORFINA FITNESS & GYM

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych  Klubowi   dobrowolnie  przez Użytkownika Klubu   do realizacji usług   jest Marquell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy ul. Głowackiego 17a, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000481487, nr NIP 8722408111, nr REGON: 181033246.

Dane osobowe pozyskiwane są od Użytkownika Klubu podczas podpisywania Umowy oraz incydentalnego korzystania z usług Klubu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

 • Wykonywania zawartej umowy korzystania z usług Klubu
 • Przetwarzania dla celów marketingowych Klubu, co oznacza w szczególności promowanie oferty produktów oraz usług Klubu. Dodatkowo, o ile Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, jego adres e-mail oraz numer telefonu będzie wykorzystywany w celu komunikowania oferty handlowej Klubu
 • Wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:

zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz pracowników Klubu) oraz mienia Administratora. Dotyczy to monitoringu znajdującego się  w Klubie z zachowaniem prywatności i godności osób

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następującym zakresie:

 • a) imię i nazwisko
 • b) adres zamieszkania / korespondencyjny
 • c) adres e-mail
 • d) numer telefonu
 • e) numer PESEL
 • f) seria i numer dokumentu tożsamości
 • g) numer rachunku bankowego
 • h) datę urodzenia (z numeru PESEL)
 • i) podstawowe informacje o stanie zdrowia (wzrost, waga, podział masy ciała na rodzaje tkanek, ciśnienie tętnicze, tętno)
 • k) historia komunikacji z nami
 • m) reklamacje Użytkownika
 • n) udzielone przez Użytkownika zgody.

UDOSTĘPNIANIE ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nIe udostępnia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych)

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zależna  od celu w jakim jest przetwarzana. I tak  odpowiednio:

 1. a) Dane osobowe podane dla rozliczeń, weryfikacji  tożsamości w Klubie, w celu realizacji umowy korzystania z Klubu (art.6 ust. 1 lit. B)
 2. b) Dane dotyczące stanu zdrowia, w celu przygotowania propozycji odpowiednich aktywności, dostosowanych do Użytkownika
 3. c) wszystkie dane, które posiada Administrator przetwarzane są również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f). Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie  ofert i promocji, które mogą zainteresować Użytkownika, jak również innych informacji promujących Klub Endorfina Fitness&Squash oraz oferty Klubu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przez jaki przetwarzane są dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 • a) realizacja Umowy – przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (nie dłużej niż 10 lat)
 • b) dane przetwarzane w  bazie marketingowej – przez cały okres trwania umowy oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu zakończenia umowy lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

POBIERANE ZGODY

W ramach Codziennej praktyki Administrator zbiera następujące zgody od użytkowników serwisu oraz Klientów Klubu:

 • Zgoda na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną, obejmującego informacje o ofercie Klubu, akcjach promocyjnych
 • Zgoda na komunikację e-mailową oraz telefoniczną w ramach realizowanych akcji promocyjnych
 • Zgoda na wykonanie zdjęcia twarzy oraz umieszczenie go systemie komputerowym

Wyrażenie zgody jest dobrowolne a Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres recepcja@endorfina-debica.pl  lub listownie na adres Marquell sp. z o.o., ul. Głowackiego 17A/4, 39-200 Dębica.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania swoich danych osobowych
 • usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 • przenoszenia danych osobowych 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowego (np. komputera, smartphone-u, tabletu).

Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania strony internetowej Administratora na urządzeniach końcowych swoich klientów. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora.

Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:

 • zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym, 
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty, 
 • statystycznym. 

Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.